Dankzij uw deelname steunen we dit jaar maar liefst 3 goede doelen

Naar jaarlijkse gewoonte schenken we een mooi bedrag aan een goed doel. In 2011 en 2012 schonken we het bedrag integraal aan één organisatie. Het jaar nadien maakten we reeds twee organisaties blij om dit jaar voluit te gaan voor 3 organisaties. Bovendien hebben we dit jaar bewust gekozen om zowel mens als dier gelukkig te maken.

VZW HOME THALEIA

VZW Home Thaleia is een woonvorm voor volwassenen met een mentale en/of fysische beperking. In totaal telt Home Thaleia momenteel 16 bewoners. Elke persoon beschikt over een eigen studio, daarnaast zijn er nog een aantal leef-en werkruimtes.

VZW Home Thaleia is ontstaan uit het initiatief van een aantal ouders van huidige bewoners en groeide uit tot een woonvorm erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap.

Personen kiezen om hier te wonen omdat zij gebruik kunnen maken van een gevarieerd en geïndividualiseerd aanbod van activiteiten en ondersteuning. Dit aanbod kan hen helpen om op een zinnige en overzichtelijke wijze vorm te geven aan hun dagelijks leven.

Binnen VZW Home Thaleia voelen de bewoners zich gerespecteerd. Zij ervaren er het vertrouwen en het geloof in eigen kunnen. Ze vinden er kansen tot het verder groeien en ontwikkelen van hun persoonlijkheid en beleven er de mogelijkheid om hun leven zelf in handen te nemen.

Dit alles vertrekt vanuit het emancipatorisch gedachtegoed: een streven, een proces om te komen tot de ideale situatie waarbij het individu in staat wordt gesteld om zelfstandig te oordelen over de zin van allerlei zaken en situaties. …en hierdoor zin te geven aan zijn eigen bestaan.

http://www.homethaleia.be/

VZW DIER ONDER DAK

vzw Dier onder Dak, afgekort DoD, is gegroeid uit de constante bekommernis van een aantal mensen om dieren en voornamelijk katten in nood te helpen. Ze werd op 14 september 2007 boven de doopvont gehouden en heeft Deinze en Zulte als thuisbasis.

DoD is een groep vrijwilligers waarvan sommigen zich al vele jaren inzetten om dierenleed te verhelpen of als vrijwilliger het zwerfkatten probleem aan te pakken.

Piepjonge kittens die gewoon worden gedumpt, volwassen katten die opeens niet meer welkom zijn thuis of die bij een verhuis simpelweg worden achtergelaten, de alweer zwangere kat die het huis wordt uitgezet, enz... Dagelijks terugkerend dierenleed, leed dat heel vaak door mensen wordt veroorzaakt, maar dat ook dankzij mensen kan worden verlicht of verholpen.

DoD wil, in Deinze en Zulte, een serieuze steen bijdragen om zoveel mogelijk dierenleed te verhelpen én te voorkomen!

http://www.dieronderdak.be/

VZW KAT ZOEKT THUIS

VZW Kat Zoekt Thuis is een netwerk van vrijwilligers, gesitueerd te Gent, voor de opvang van verwaarloosde en gedumpte zwerfkatten. Jaarlijks vangt deze organisatie via opvanggezinnen ongeveer een 400-tal zwerfkatten op en bezorgen hun een nieuwe thuis door adoptie. Deze opvanggezinnen zijn particulieren die hun huis en hart openstellen om zwerfkatten die door andere mensen verjaagd worden, een mooie toekomst te geven.

Om verder leed te voorkomen, worden alle katten voor vertrek gesteriliseerd. Ook de kittens (als hun gezondheid het toelaat) worden vanaf 10 weken steriel gemaakt. Ontworming, ontvlooing, vaccinaties, een chip en registratie zijn van levensbelang en worden standaard toegepast. Om de dierenartskosten te dekken, wordt aan de adoptanten een adoptiebijdrage gevraagd.

VZW Kat Zoekt Thuis krijgt geen subsidies. Ze moeten zien te overleven van de adoptiebijdragen, giften en inkomsten die ze halen uit het organiseren van evenementen en de webshop. Geen makkelijke opgave, zeker als je weet dat ze dit werk vrijwillig naast een andere job uitvoeren. Elk financieel steuntje in de rug is dan ook meer dan welkom!

http://www.katzoektthuis.be

In 2013 schonken wij opnieuw een mooi bedrag aan twee projecten uit onze streek!

Bij elke editie van de Omega Pharma RUN wordt een mooi bedrag geschonken aan het goede doel. Dit jaar mochten niet één, maar wel 2 goede doelen uit de streek rekenen op onze steun. Palliatieve Thuiszorg en VZW Autimismus zijn 2 organisaties die ons nauw aan het hart liggen. Hun jarenlange inzet zorgt immers voor een betere zorg en begeleiding van hulpbehoevenden. Zij konden elk een cheque ter waarde van 3000 EUR meenemen om hun werking te helpen financieren.

Palliatieve Thuiszorg Groot Deinze-Gavere-Nazareth

www.palliatieve.org

Deze organisatie heeft tot doel de palliatieve zorgverlening in haar regio te coördineren en te ondersteunen opdat de palliatieve patiënten (jong en oud) de laatste maanden van hun leven zo comfortabel mogelijk kunnen doorbrengen in hun thuisomgeving.

Autimismus vzw

www.autimismus.be

Groep ouders met een kind met een autismespectrumstoornis (ASS) die samen een woon- en begeleidingsproject oprichten om jongeren met ASS aan een “eigen thuis” te kunnen helpen. Een onafhankelijk pilootproject voor zelfstandig wonen met ondersteuning op maat voor normaal begaafde mensen met autisme.

OMEGA PHARMA Halve marathon 2012 steunt Rode Kruis Vlaanderen en overhandigde een cheque van 3.500 €

 

Elk jaar kiest OMEGA PHARMA voor de organisatie van de Halve Marathon een goed doel.
Dit jaar mag de sociale hulpverlening van het Rode Kruis, Afdeling Gavere-Nazareth op deze steun rekenen. Kinderen uit armere gezinnen? Mensen die aangepaste vakantievoorzieningen of specifieke zorgen nodig hebben? Ze krijgen een week de vakantie van hun leven. Ook kinderen met leerproblemen in het basisonderwijs worden door de Rode Kruis-vrijwilligers begeleid en de nodige aandacht gegeven.

OMEGA PHARMA Halve marathon 2011 steunde Zonnehoeve| Living +

Zonnehoeve | Living + vzw zet zich in voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking of mentale handicap (of meervoudige handicap, bv. autisme, fysieke beperking,…)

  • Gedifferentieerde ondersteuning
  • Wonen
  • Werken
  • Levenskwaliteit optimaliseren

www.zonnehoeve.be

De organisatie kon Zonnehoeve | Living + een cheque overhandigen van 1.700 €

Marc Coucke gaf voor elke minuut die hij langer deed over het lopen van de halve marathon dan de winnaar op 23 oktober 10 € extra aan het goede doel! De winnaar kwam over de streep na 1 u 07 min 18 sec en Marc Coucke liep na 2 u 06 min 31 sec over de eindstreep. Daardoor schonk Marc Coucke op 23 oktober een extra bedrag van 591,30 € aan Zonnehoeve | Living +

site created by makingChoices.be • site powered by easy.CMS